Køb af ejendom

• Vi udarbejder integrerede løsninger og omfattende koncepter
• Udfører fremtids- og risikoanalyser
• Giver råd og vejledning ved udarbejdelse af den relevante investeringsprofil
• Analyserer de pågældende ejendomsinvesteringer 
• Giver råd og vejledning ved identificering af ejendomme og beliggenheder med potentiale
• Udfører værdiansættelser og udarbejder en forretningsplan
• Skaffer finansiering og tilvejebringer den optimale finansieringsstrukturering
• Giver råd og vejledning ved identificering af den optimale akkvisitionsstruktur
• Koordinerer akkvisitionsprocessen og transaktionsledelsen