Salg af ejendom

Giver rådgivning med hensyn til exitstrategi og råd og vejledning under salgsprocessen
Udarbejder forslag til informationsmemoranda
Opretter virtuelle eller fysiske datarum